Tüzükler

Tüzük Adı
Kooperatif ve Üst Kuruluşların Genel Kurullarında Bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Tüzük
Kooperatif Kontrolörleri ve Kooperatiflerin Kontrolörler Üst Kuruluşlar ve İlgili Teşekkül ve Müesseselerce Denetimi Hakkında Tüzük
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kontrolörler Tüzüğü
Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu Tüzüğü