Tebliğler

Tebliğ No Tebliğ Adı
2010/5 4054 sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ
2013/1 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2013 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ
 2011/2 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ
2012/2 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ
2011/1 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
2012/1 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
  5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ
  Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
  Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ
  Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
  Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ
  Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ
  Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliği
2010/3  Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ
Seri No: 1 Elektronik Gümrük İşlemleri Acil Durum Tebliği
  Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-Nitrosamin ve N-Nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
  Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
  Esnaf ve Sanatkarlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ
  Fındık Lisanslı Depo Tebliği
Seri No:  1 Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği
Seri No: 10 Gümrük Genel Tebliğ(Gümrük Hattı Dışı  Eşya Satış Mağazaları)
35 Gümrük Genel Tebliğ(Gümrük İşlemleri)
11 Gümrük Genel Tebliğ(Tarife Sınırlandırma Karaları)
13 Gümrük Genel Tebliğ(Tarife Sınırlandırma Kararları)
14 Gümrük Genel Tebliğ(Tarife Sınırlandırma Kararları)
9 Gümrük Genel Tebliğ(Tarife Sınırlandırma Kararları)
Seri No: 1 Gümrük Genel Tebliğ(Tır İşlemleri)
Seri No: 3 Gümrük Genel Tebliğ(Transit Rejimi)
Seri No: 7 Gümrük Genel Tebliğ(Uluslararası Anlaşmalar)
Seri No: 8 Gümrük Genel Tebliğ(Yatırım Teşvik)
Seri No: 9 Gümrük Genel Tebliğ(Yatırım Teşvik)
Seri No: 2 Gümrük Genel Tebliğ(Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)
1 Gümrük Genel Tebliği (Alacakların Yeniden Yapılandırılması)
Seri No: 1 Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar)
Seri No: 4 Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat)
Serin No: 1 Gümrük Genel Tebliği (Genelleştilimiş Tercihler Sistemi)
Seri No: 30 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 45 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 53 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 59 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 66 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 70 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 71 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 74 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 76 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 77 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 81 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 90 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 93 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 92 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 94 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 95 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 96 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 97 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 98 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 99 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 100 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 101 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 102 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 103 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 104 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 105 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 3 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme)
Seri No: 2 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları)
Seri No: 2 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi)
Seri No: 1 Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme -Geçici İhracat)
Seri No: 1 Gümrük Genel Tebliği (İhracat)
Seri No: 4 Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)
Seri No: 8 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 13 Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)
Seri No: 2 Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi)
Seri No: 9 Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)
Seri No: 2 Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi)
Seri No:2 Gümrük Genel tebliği (Tahsilât İşlemleri)
Seri No: 4 Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 14 Gümrük Genel Tebliği (Tarife)
Seri No: 11 Gümrük Genel Tebliği (Tarife)
Seri No: 1 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 10 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 12 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 15 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 1 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
Sıra No: 5 Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar)
Sıra No: 1 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği
Sıra No: 1 Gümrük Muafiyeti Tebliği
2006/25 Gümrük Vergisi Askıya Alınması Ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ
2008/27 Gümrük Vergisi Askıya Alınması Ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ
  Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
  Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
  Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
  Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
  Hububat, Baklagiller Ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği
  Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ
  Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği
  Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
  Medya Ölçümü Araştırma Sonuçlarının Ticari Reklam Ve İlanlarda Kullanılmasına Dair Tebliğ
2005/4 Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar Ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği
  Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ
2013/2 Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri için Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
  Radyo Ve Televizyon Kuruluşlarında Tüketicileri Eğitici, Aydınlatıcı Ve Bilgilendirici Programların Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ
  Pamuk Lisanslı Depo Tebliği
2010/2 Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ
2012/2 Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ
2010/4 Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar
Hakkında Tebliğ
2008/3 Sigorta Sektörüne İlişkin Grup Muafiyet Tebliği
  Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ
  Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
Seri No:1 Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale)
Seri No: 2008/2 Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği
  Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
  Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ
  Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ
  Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
Seri No: 1 Türkiye - Ab Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği
  Türkiye Limanları Ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma İle Yükleme Ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim Ve Kontrolü Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
2013/3 Uzmanlaşma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği
  Zeytin Lisansı Depo Tebliği
  Zeytinyağ Lisanslı Depo Tebliği