Bakanlar Kurulu Kararları

BKK No BKK Adı
2014/6341 Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da bunların taklitlerini taşıyan tütün ve alkol ürünleri yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin  Karar
2009/15481 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar
2014/5818 Bazı Maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması hakkında Karar
2014/6800 Bazı Maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması hakkında Karar
2015/7757

 

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar

2011/1807 3996 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılmasına Dair Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar
2012/3946 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2007/12362 Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar
2014/7064 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar
2008/14451 Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
2006/10895 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar
2014/6544 Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin Karar
2014/6852 Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar